Vinterstøp under bygging av nytt sykehjem

 

Vinterstøp under bygging av nytt sykehjem

Å støpe vinterstid kan være en utfordring, men Nor-Team har løst dette med å bruke HeatWork sin betongløsning.
Dette gjør at man kan tilføre og distribuere energi i form av varme akkurat der behovet er.

Vinterstøp
Det ble benyttet innstøpte rør i betong til veggstøp med meget godt resultat. Ved bruk av HeatWork og væskebåren varme i støpeprosessen sikrer man kvalitet uavhengig av utetemperatur.

Andslimoen sykehjem
Målselv kommune skal bygge nytt sykehjem med 48 plasser, og et bruttoarealet på 5.938 m2.

Om HW Concrete Systems
PERT rør (PolyEthyleneRaisedTemperature) for innstøpning i betongkonstruksjoner.
Når PERT rørene kobles til en HeatWork maskin kan man sette ønsket temperatur på den sirkulerende væsken.
Termostatstyringen i systemet vil sørge for at man får optimal og jevn herdetemperatur i betongkonstruksjonen samtidig som drivstoffkostnadene minimeres.
Muligheten til å tilføre varme i betongkonstruksjonen gjør at man sikrer kvalitet og fremdrift ved vinterstøp.

For mer informasjon om vinterstøp kontakt post@heatwork.com