Vintergjutning – uppförande av nytt vårdhem

 

Vintergjutning under uppförande av nytt vårdhem

Gjutning vintertid kan vara en utmaning, men Nor-Team i Norge har löst detta genom att använda HeatWorks lösning på betong.
Detta gör att du kan leverera och distribuera energi i form av värme exakt där behovet är.

Vintergjutning
Injicerade betongrör användes för vägggjutning med mycket bra resultat. Användning av HeatWork och vätskeburen värme i gjutprocessen säkerställer kvalitet oavsett utetemperatur.

Andslimoen vårdhem
Målselv kommun i norra Norge kommer att bygga nytt vårdhem med 48 platser och ett bruttoområde på 5.938 m2.

Om HW Concrete Systems
PERT rör (PolyEthylene Raised Temperature) rör som kan gjutas in i betongkonstruktioner.
När PERT-rör ansluts till en HeatWork-maskin, kan du ställa in önskad temperatur på den cirkulerande vätskan.
Systemets termostat säkerställer en optimal och jämn härdningstemperatur i betongkonstruktionen, och håller ner bränslekostnaderna till ett minimum. Möjligheten att få värme in i en betongkonstruktion innbär att du kan garantera kvalitet och hålla tidsplanen vid gjutning av betong på vintern.

Betongarbete året runt med HeatWorks Concrete Systems

För mer information om vintergjuting kontakta post@heatwork.com