Sikrer herdeprosesser ved vinterstøp

 

Sikrer herdeprosesser ved vinterstøp med HeatWork

Betonmast Hæhre Anlegg AS legger inn HW-pert rør i armeringen før støping av brudekke på E6 rett syd for Saltfjellet.
Rørene kobles til HeatWork-maskinen, og pumpen på maskinen fyller og lufter ut rørene med HeatWorks HTF-væske.

Væsketemperaturen fra maskinen er justerbar, dermed kan man tilføre kontrollert temperatur direkte i betongen. Dette sikrer riktig kvalitet og fremdrift i prosjektet. Systemet kan også brukes til å fjerne snø-/is samt forvarme forskalingen før man støper.

På bildet i galleriet kan man også se at de rørkretsen i randsonen har varme. Dette sikrer god heft når sidevangene støpes ut.

En fornøyd gjeng


Fra Betonmast Hæhre som jobber med nytunnellen på Rv 77 i Junkerdalen, Nordland.
Her brukes Heatworkmaskinen til forvarming av portalforskalingen.
Oppvarmingen foregår både med CliWi-luftvarmere og pert-rør i armeringen.


Vinterstøp med HW Concrete Systems

PERT rør (PolyEthyleneRaisedTemperature) for innstøpning i betongkonstruksjoner.
Når PERT rørene kobles til en HeatWork maskin kan man sette ønsket temperatur på den sirkulerende væsken.
Termostatstyringen i systemet vil sørge for at man får optimal og jevn herdetemperatur i betongkonstruksjonen samtidig som drivstoffkostnadene minimeres.
Muligheten til å tilføre varme i betongkonstruksjonen gjør at man sikrer kvalitet og fremdrift ved vinterstøp.

Betongarbeid hele året med HeatWorks Concrete Systems


PROSJEKT: E6 Helgeland nord, Korgen – Bolna

BetonmastHæhre Anlegg AS
Bygging av til sammen 61,9 km ny E6 på Helgeland på strekningen Korgen–Bolna

Totalt skal det bygges 12 broer på E6 og 10 kulverter/underganger. Nord for Mo i Rana skal det bygges en 620 meter lang tunnel med tilhørende portaler og tekniske bygg. I tillegg inngår midlertidige løsninger for trafikkavvikling for E6 og tilstøtende i veinett.
Kilde: BetongmastHæhre

Ønsker du å vite vet om hvordan HeatWork sikrer herdeprosesser ved vinterstøp?