Store fordeler ved vinterstøp

 

Store fordeler ved vinterstøp

Væskebåren varme sikrer fremdrift

BetonmastHæhre Anlegg AS bruker HeatWorks væskebårne teknologi til betongarbeid i flere av sine prosjekter – med svært god erfaring!

Ved 5+ grader er det regler for herdetiltak ved betongarbeid. Det er ønskelig, og et stort fokus i bransjen, at det blir større aksept for å legge rør i betongen. Dette for å kunne gjøre herdetiltak på en mer miljø- og kostnadseffektiv måte.

Bruker man væskebåren herdeteknologi er det mulig å sikre riktig temperatur for herding av betong i kaldt klima, uansett utetemperatur.

Helt genialt
Det erfarer BetonmastHæhre Anlegg AS som bruker væskebåren teknologi til tining av snø og is, frostsikring samt forvarming av forskaling.

– Det å kunne bruke teknologien i flere deler av prosessen ved betongarbeid drar vi store fordeler av, sier driftsleder Ørjan Hov. Han skryter av at metoden fungerer veldig bra, spesielt oppvarming av kontaktflate er helt genialt.

Eksempelvis støpes HeatWork-rør i konstruksjon. Rørene kobles til HeatWork-maskinen, og pumpen på maskinen fyller og lufter ut rørene med HeatWorks varmetransporterende væske (HTF).

Sparer enormt
– Ved litt planlegging kan man spare mye, sier driftsleder Ørjan Hov, som bruker teknologien på flere av sine prosjekter. Det er også et faktum at man sparer enormt på dieselforbruk. Sammenlignet på et gitt areal bruker man 20L diesel med HeatWork kontra 200L ved bruk av tradisjonell kokoverk. Det er hele 90% besparelse.

Det er både økonomisk og miljømessig svært gunstig, da utslippene reduseres tilsvarende. I tillegg sikrer man riktig kvalitet og fremdrift i prosjektet.

BetonmastHæhre Anlegg AS bruker også herdeteknologien til forvarming av portalforskalingen tunnelarbeid, samt til frostsikring av fersk betong. Oppvarmingen foregår da både med CliWi-luftvarmere og innstøpte rør i fundament. Væsketemperaturen fra maskinen er justerbar, dermed kan man tilføre kontrollert temperatur direkte i betongen.


Store fordeler ved vinterstøp – HW Concrete Systems

PERT rør (PolyEthyleneRaisedTemperature) for innstøpning i betongkonstruksjoner.
Når PERT rørene kobles til en HeatWork maskin kan man sette ønsket temperatur på den sirkulerende væsken.
Termostatstyringen i systemet vil sørge for at man får optimal og jevn herdetemperatur i betongkonstruksjonen samtidig som drivstoffkostnadene minimeres.
Muligheten til å tilføre varme i betongkonstruksjonen gjør at man sikrer kvalitet og fremdrift ved vinterstøp.

Betongarbeid hele året med HeatWorks Concrete Systems


PROSJEKT: E6 Helgeland nord, Korgen – Bolna

BetonmastHæhre Anlegg AS
Bygging av til sammen 61,9 km ny E6 på Helgeland på strekningen Korgen–Bolna

Totalt skal det bygges 12 broer på E6 og 10 kulverter/underganger. Nord for Mo i Rana skal det bygges en 620 meter lang tunnel med tilhørende portaler og tekniske bygg. I tillegg inngår midlertidige løsninger for trafikkavvikling for E6 og tilstøtende i veinett.
Kilde: BetongmastHæhre


Store fordeler ved vinterstøp
Ønsker du å vite mer om hvordan HeatWork sikrer herdeprosesser ved vinterstøp?


Midt-Norge
Ronny Bjerkan
tlf 932 17 434
ronny@heatwork.com

Sør-Norge
Torstein Bergli
tlf 482 80 958
torstein@heatwork.com