Vinterstøping

Vinterstøping

Skal du utføre vinterstøping eller støpe i utfordrende klima? Med våre produkter kan du støpe betong uansett forhold. Kontrollert vinterstøping med HeatWorks væskebårne løsninger.

Med våre løsninger kan du støpe betong på vinterstid og samtidig være trygg på at du kan oppnå prima kvalitet gjennom kontrollert vinterstøping.

Ved 5+ grader er det regler for herdetiltak ved vinterstøping av betong. Det er ønskelig, og et stort fokus i bransjen, at det blir større aksept for å legge rør i betongen. Dette for å kunne gjøre herdetiltak på en mer miljø- og kostnadseffektiv måte.

HeatWork brukes som energikilde og styringsverktøy ved vinterstøping før, under og etter støping. Her viser konseptet seg å være svært effektivt til forvarming, fjerning av is og snø og varme mot forskaling.
vinterstøping

 

De vanligste utfordringene som påvirker sluttresultatet ved støping på vinteren er:

 • Hulrom og setninger i telefarlige underlag
 • Grunn, forskaling eller konstruksjonsdeler som er i kontakt med fersk betong og har en temperatur som fører til at betongen fryser
 • Betongtemperaturen synker under 0°C før man har oppnådd tilstrekkelig fasthet
 • Snø og is fra grunn, forskaling og konstruksjonsdeler smelter og bidrar til økt vanninnhold i betong

Alle disse problemstillingene kan enkelt unngås ved bruk av HeatWork Concrete Systems.

Ved å legge inn HeatWork Concrete Systems i grunnen i forbindelse med for eksempel understøp av fortau, legging av bro- eller belegningsstein, bygging av trapper eller lignende kan man gjenbruke de innstøpte HW PERT rørene til snø- og issmelting vinterstid. Dette er et annet eksempel på at man kan få enda høyere utnyttelse av HeatWorks maskiner og flere arbeidsoppdrag i en årstid hvor man normalt har lavere aktivitetsnivå.

Våre systemer kan brukes til:

 • Slanger utenpå forskaling
 • Rør i betong
 • Slanger på gulv eller dekke etter støpning
 • Teletining før utgraving og komprimering av byggegrunn
 • Snø- og issmelting av grunn, forskaling og armering
 • Forvarming av forskaling og konstruksjonsdeler
 • Kontrollert herding av betong
 • Plasstøpt betong i kaldt klima
 • Oppvarming av helikoptertobber
 • Sprøytebetong – forvarming av konstruksjoner

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger innen vinterstøping? Kontakt oss gjerne!

Bli oppringt av oss

Ved å trykke “ring meg”, samtykker du til at HeatWork lagrer dine persondata for å kunne kommunisere med deg.
=