Vintergjutning

Ska du utföra vintergjutning eller gjuta i utmanande klimat? Med våra produkter kan du gjuta betong oavsett förhållanden. Kontrollerad vintergjutning med HeatWorks vätskeburna lösningar.

Med våra lösningar kan du gjuta betong vintertid och samtidigt vara säker på att du kan uppnå högsta kvalitet genom kontrollerad vintergjutning.

Vid 5 plusgrader finns det regler för härdningsåtgärder för vintergjutning av betong. Det är önskvärt, och ett stort fokus inom branschen, att rörläggning i betong blir accepterat. Detta för att kunna göra härdningsåtgärder på ett mer miljö- och kostnadseffektivt sätt.

HeatWork används som energikälla och styrverktyg före, under och efter betonggjutning. Här visar sig konceptet vara mycket effektivt till förvärmning, borttagning av is och snö, och värme för formsättning.

vintergjutning

De vanligaste utmaningarna som påverkar slutresultatet vid gjutning på vintern är:

 • Hålrum och sättningar i tjälfarliga underlag
 • Grund, formsättning eller konstruktionsdelar som är i kontakt med ny betong och har en temperatur som gör att betongen fryser
 • Betongtemperaturen sjunker under 0°C för att man har uppnått tillräcklig fasthet
 • Snö och is från grunden, formsättning och konstruktionsdelar smälter och bidrar till ökad vattenmängd i betongen

Alla dessa problem kan enkelt undvikas vid användning av HeatWork Concrete Systems.

Genom att lägga in HeatWork Concrete Sytems i grunden i samband med anläggning av trottoarer, bro- eller gatstenar, trappor eller liknande, kan man återanvända PERT-rören till smältning av snö och is vintertid. Detta är ett annat exempel på att man har ännu mer nytta av HeatWorks maskiner och kan skapa fler arbetsuppdrag under en årstid där man normalt sett har lägre aktivitetsnivå.

Våra system kan användas till:

 • Slangar utanpå formsättning
 • Rör i betong
 • Slangar på golv och däck efter gjutning
 • Vägggjutning
 • Tjältining för utgrävning och komprimering av byggrund
 • Snö och issmältning av grund, formsättning och armering
 • Förvärmning av formsättning och konstruktionsdelar
 • Kontrollerad härdning av betong
 • Platsgjuta betong i kallt klimat
 • Uppvärmning av helikopterkar
 • Sprutbetong – förvärmning av konstruktioner

Om du vill ha mer information om vintergjutning, kontakta oss idag.

Fyll i uppgifterna så kontaktar vi dig

När du fyller I godkänner du att HeatWork spara dina uppgifter.
=