HeatWork värmer upp Finlands Försvarsmakt

HydroHeater, HeatWorks senaste innovation för leverans av värme och varmvatten för konsumtion har väckt stor uppståndelse i Finland.
Finlands Försvarmakt har börjat använda sig av HydroHeater.
HydroHeater utvecklades och utformades för att leverera varmvatten snabbt, enkelt och ute på fält.
I ett liknande projekt, fick ett stort äldreboende varmvatten och uppvärmning med stor framgång.
HeatWork ser stor potential inom många olika kundgrupper och bland många olika aktörer inom många branscher.