Statkraft Varme – om HydroHeater

”Statkraft har valt HydroHeater som den bästa lösningen!”

Jon Anders Hagen
Projektledare, planering och utveckling
Statkraft Varme AS