Upptining av hus före framställning och ösning av betong