Upptining inuti byggnader innan framställning och ösning av betong