Uthyrningsfirman “Pannman” från Stockholm ersätter och utvidgar med HeatWork

– Vårt självklara val; kvalitetsmaskiner från HeatWork

Nu har vi totalt fyra stycken HeatWork maskiner till uthyring hos oss, säger Thom Johansson, depåansvarig hos Valter Walling AB, Pannman. Grunden till att valet föll på HeatWork är enligt Thom kristallklart: – Detta beror på att kvaliteten är bättre än andra maskiner på marknaden och att temperaturen är högre. Dessutom är bra service och eftermarknad viktiga faktorer samt att HeatWork är Skandinavisk.

Pannmans huvudsakliga affärsidé går ut på att hyra ut värme och ångpannor/generatorer. Utbudet av byggtorkar och varmvattenspannor är brett, med kapacitet för att värma upp stora ytor och mängder. – Vi sätter våra kunder i fokus, så för oss är det viktigt att ha den bästa utrustningen på marknaden, säger Thom. Vi hyr ut till industrier och byggföretag. Och med exempel HydroHeater vill vi nu hyra ut till gamla och nya kunder inom fjärrvärmebranschen och andra områden.

HeatWork AS har utvecklat sitt koncept för uppvärmning/upptining, och är det enda företag i Europa som tillverkar sina system. Företaget fokuserar starkt på service, kvalitet och kommunikationen med sina kunder.
Maskinerna som tillverkas, i enlighet med europeisk standard och normer, är mobila kraftverk speciellt utformade för många olika användningsområden. Som t ex tina upp frusen mark, härda betong, frostskydd, värma upp byggnader, tillhandahålla varmvatten till fjärrvärmesystem etc.

Pannman

Thom Johansson