Vi höll värmen till 35 000 besökare!

 

Vi värmde upp utställning tält på 1000 kvm

Under Agroteknikk, Norges största jordbruksutställning, värmde HeatWork upp en utställning tält på 1000 kvm och en 250 kvm med stor success.

Vi värmde 1250 kvm och levererad ren luft och god värme vid ca 20°C under hela evenemanget. Energiförbrukning, bioenergi från ECO1, var cirka 2000 liter på 6 dagar.
 Mässen hade ett rekord på cirka 35.000 besökare och 160 utställare.


I mer än 10 år har HeatWork utvecklat miljölösningar som ger säker och lönsam verksamhet! Heatworks självgående och mobila maskiner levererar 100°C vätskeburen värme. Detta är det mest miljö- och energieffektiva systemet.

År 2015 lanserade HeatWork varumärke CliWi, ett unikt miljö- och energieffektivt system för uppvärmning.

Bioenergi levereras i samarbete med ECO1 och Vera Tank. ECO1 arbete för en ”grön jordbruk” i Norge, med en säker, prisvärd och förnybar energilösning. Vera Tank AS har över 40 års erfarenhet av stationära och mobila tank-lösningar för olja, bränsle och kemikalier.

 

Agroteknikk