HeatWork – Ice Guard Systems en suksess

HeatWork – Ice Guard Systems en suksess
De første testresultater gir nå svar som kan karakteriseres som revolusjonerende. Tining av tilfrossede stikkrenner åpnes på under 1 minutt og overgår alle metoder som er kjent brukt i dag.

Jernbaneverket Banedivisjon Nord, Statens Vegvesen, Mesta og Narvik Kommune tester denne vinteren ut det nyutviklede HeatWork Ice Guard Systems for effektiv tining av is i stikkrenner, kulverter og overvannsystemer.
Tilbakemeldingene fra disse etater er entydig positive.

Tilfrossede stikkrenner på E6 ved Narvik gir store isproblemer hver vinter. Her er HW Ice Guard Systems montert, klar til bruk.

Ice Guard Systems er utviklet av HeatWork AS i Narvik
Nå foreligger de første resultatene av testene og svarene overgår alle forventninger til effektivitet og enkelthet ved bruk.
Frem mot utgangen av denne vinteren vil det pågå kontinuerlig testing og utprøving av metodene for å oppnå best mulig effekt av systemet.

Ved bruk av HW Ice Guard Systems åpnes vannveiene enkelt, og etter noen timer er isen smeltet og grøften tørr

100-talls millioner i kostnader etter skader forrige vinter
Dette har bekymret offentlige og private aktører som er ansvarlige for infrastrukturen på vinteren.
Frosne stikkrenner og is i vannveier er et stort samfunnsproblem. Metoder som kostnadseffektivt bidrar til at frosne vannveier åpnes raskt og effektivt, vil gi store besparelser.

Arbeidskraft og miljøvinner
Metoden viser også betydelig redusert innsats av arbeidskraft, ressurser og er en sikker miljøvinner. Èn person kan betjene systemet alene og kan utføre flere arbeidsoperasjoner på en enkel og effektiv måte, i motsetning til kjente metoder i dag.

System og metode er søkt patentbeskyttet
System og metode er søkt patentbeskyttet og vil gi HeatWork nye bruksområder for sitt konsept.
Prosjektet vil videre bli testet av flere brukere nå i vinter, og i løpet av våren 2011 vil HeatWork ha høstet nødvendig erfaring for å gjøre HW Ice Guard Systems kommersielt tilgjengelig for markedet.

HeatWork satser innovativt
HeatWork er solid etablert i markedet, og økte omsetningen fra NOK 24 millioner i 2009 til NOK 46 millioner i 2010. Veksten kommer til å fortsette i et kontrollert tempo og selskapet tar nå steget inn i nye markeder og bruksområder med sine maskiner og løsninger.

Med effekt på 100 kW og 100 grader Celsius på væske som sirkulerer i slanger eller rør, er HeatWork maskinen et mobilt kraftverk med mange anvendelsesmuligheter.

HW Ice Guard Systems er en av flere nyheter som vil lanseres av HeatWork i tiden fremover.

HeatWork AS er utvikler og er produsent av konsepter innen varme og teletining for det europeiske markedet. Fabrikken er lokalisert i Narvik, og startet produksjonen i 2005. HeatWorks kunder er i hovedsak maskinentreprenører, anleggsgartnere, utleieselskap, offentlige etater og aktører innen bygg og anlegg. HeatWork er representert i flere land.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Daglig leder i HeatWork, Børre Simonsen, telefon + 47 913 29 390
eller styrets leder Almar Markussen, telefon + 47 905 21 805

Narvik, februar 2011