HeatWork – Isvaktssystem en succé

HeatWork – Isvaktssystem en succé
De första testresultaten visar lösningar som kan beskrivas som revolutionerande. Tina upp frusna kulvertar och öppna dem på mindre än 1 minut överträffar alla kända metoder som förnärvarande används.

Denna vinter har norska Jernbaneverkets institution för infrastruktur (Norr), norskt Vegvesen, Mesta och Narviks lokala myndigheter testat den nyligen utvecklade HeatWork Isvaktssystem för effektiv upptining av is i kulvertar, avlopp och översvämmningssystem.
Feedback från dessa avdelningar har varit rungande positivt.

Frusna kulvertar längs E6 nära Narvik orskarar stora problem med is varje vinter. Här installeras HW Isvaktssystem och är klar för användnng.

Isvaktssystemet har utvecklats av HeatWork AS i Narvik
Nu finns de första resultaten av undersökningarna tillgängliga, och svaren överskrider alla förväntningar gällande effektivitet och användarvänlighet.
Testerna kommer att fortsätta till slutet av vintern, och olika metoder kommer att prövas för att göra systemet så effektivt som möjligt.

Vattenddragen öppnas enkelt med HW Isvaktssystem, och efter ett par timmar, har isen smält och diket är torrt.

Skador förra vintern kostade hundratals miljoner
Detta har varit av intresse för både de offentliga och privata organ som ansvarar för infrastrukturen på vintern.
Frusna kulvertar och is i vattendrag är stora proglem för landet. Metoder som kan öppna vattendrag snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sparar mycket pengar.

Besparingar för både arbetskraft och miljön
Metoden visar också på en betydande minskning av arbetskraft, resurser och är en säker vinnare för miljön. En person kan sköta systemet ensam och utföra flera operationer snabbt och enke.t, i motsats till de metoder som används idag.

System och metod är patentsökt
Systemet och metoden är patentsökt och kommer att ge HeatWork nya användningsområden för sitt koncept.
Projektet kommer att testas vidare av fler användare denna vinter, och under våren 2011, kommer HeatWork att ha samlat in den kunskap som krävs för att göra HW Isvaktssystem kommersiellt tillgängligt på marknaden.

HeatWork satsar på innovation
HeatWork är väletablerade på marknaden, och ökade under 2010 sin omsättning från 24 miljoner NOK under 2009 till 46 miljoner NOK. Tillväxten kommer att öka i kontrollerad takt, och företaget tar nu steget in i nya marknader och användningsområden med sina maskiner och lösningar.

Med en effekt på 100 kW och vätskor som cirkulerar i slangar och rör med en temperatur på 100 grader Celsius, är HeatWork-maskinen ett mobilt kraftverk med många möjliga användningsområden.

HW Ice Guard Systems är en av flera produkter som HeatWork snart kommer att lansera.

HeatWork AS utvecklar och tillverkar uppvärmings- och markupptiningskoncept för den europeiska marknaden. Fabriken ligger i Narvik, och startade sin produktion 2005. HeatWorks kunder kommer främst från verkstads-, bygg- och anläggningsindustrin, lanskapsarkitekter, uthryningsfirmor och offentliga myndigheter. HeatWork finns representerat i flera länder.

För mer information, kontakta:
HeatWorks Verkställande direktör, Børre Simonsen, telefon + 47 913 29 390
eller styrelseordförande, Almar Markussen, telefon + 47 905 21 805

Narvik, februari 2011