Støp av mastefundament med HeatWork


 

Støp av mastefundament med HeatWork

I Kåfjorddalen, noen kilometer sørøst for Birtavarre i Troms, jobber det italienske selskapet Duci Norge AS med støp av ny 400 kV-linje som strekker seg fra Balsfjord til Skaidi.

På denne lokasjonen har de nettopp støpt 4 store mastefundamenter med 2 stk HeatWork maskiner i drift. Arbeidene utføres under åpent himmel med tøffe forhold ned mot minus 20°C og endel vind.

Duci Norge bruker maskinene både til å varme opp grunnen før det fundamenteres, og holde riktig temperatur under og etter fundamenteringen. Disse maskinene har gode sensorer for logging av temperatur og varsling ved uregelmessigheter.

Fornøyd italiener
støp
Andrea Zanetti fra Duci Norge AS er fornøyd og sier at denne metoden er avgjørende for å holde fremdriften og samtidig kunne garantere for kvaliteten.

– Maskinene er driftssikre og mer miljøvennlige enn andre metoder.


Vinterstøp med HW Concrete Systems

PERT rør (PolyEthyleneRaisedTemperature) for innstøpning i betongkonstruksjoner.
Når PERT rørene kobles til en HeatWork maskin kan man sette ønsket temperatur på den sirkulerende væsken.
Termostatstyringen i systemet vil sørge for at man får optimal og jevn herdetemperatur i betongkonstruksjonen samtidig som drivstoffkostnadene minimeres.
Muligheten til å tilføre varme i betongkonstruksjonen gjør at man sikrer kvalitet og fremdrift ved vinterstøp.

Betongarbeid hele året med HeatWorks Concrete Systems


Ny 420 kV-ledning fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark

Den nye kraftledningen er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark. Ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres. Det er italienske Rebaioli SPA som er Statsnetts ledningsentreprenør på strekningen, og de har igjen inngått kontrakt med Baas Entreprenør AS og Duci Norge AS om bygging av mastefundamenter på første delstrekning fra Balsfjord til Reisadalen.
Duci starter på de første mastefundament fra Balsfjord stasjon og nordover, mens Baas starter på mastefundamenter fra Reisadalen og sørøver.

Kilde: Statnett

Ta kontakt for mer informasjon: