Gjutning av mastfundament med HeatWork

 

Gjutning av mastfundament med HeatWork

I Kåfjorddalen, några kilometer sydost om Birtavarre i Troms, norra Norge, arbetar det italienska företaget Duci Norge AS med gjutning av en ny 400 kV linje som sträcker sig från Balsfjord till Skaidi.

På denna plats har de just gjutit 4 stora mastfundament med 2 HeatWork-maskiner i drift. Arbetet utförs under öppen himmel med svåra förhållanden ner till minus 20 ° C och vind.

Duci Norge AS använder maskinerna för att värma upp marken och hålla temperaturen under och efter fundamentet. Dessa maskiner har goda sensorer för temperaturloggning och varning om oegentligheter.

Nöjda italienare
støp
Andrea Zanetti från Duci Norge AS är glad att säga att denna metod är avgörande för att upprätthålla och samtidigt garantera kvalitet.

– Maskinerna är pålitliga och mer miljövänliga än andra metoder.


Vintergjutning med HW Concrete Systems

PERT rör (PolyEthylene Raised Temperature) rör som kan gjutas in i betongkonstruktioner.
När PERT-rör ansluts till en HeatWork-maskin, kan du ställa in önskad temperatur på den cirkulerande vätskan.
Systemets termostat säkerställer en optimal och jämn härdningstemperatur i betongkonstruktionen, och håller ner bränslekostnaderna till ett minimum.
Möjligheten att få värme in i en betongkonstruktion innbär att du kan garantera kvalitet och hålla tidsplanen vid gjutning av betong på vintern.

Betongarbete året runt med HeatWorks Concrete Systems


Ny 420 kV-ledning fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark

Den nya kraftledningen är nödvändig för att trygga försörjningssäkerheten i Finnmark. Ledningen kommer att underlätta ökad värdeskapande i landet och bidra till utvecklingen av ny förnybar energi. Det är italienska Rebaioli SPA, som är Statsnetts huvudentreprenör på linjen, och de har ingått avtal med Baas Entreprenør AS och Duci Norge AS för byggandet av mastfundamenter på första sträckan från Balsfjord till Reisadalen.

Duci börjar vid den första murverkstationen från Balsfjordstationen och norr, medan Baas börjar på mastfundament från Reisadalen och söder.
Kilde: Statnett

Kontakta oss för mer information: