Viktig! Korona-tiltak


La oss alle ta gode valg nå!

Vedrørende Koronaviruset (Covid-19)

Vi i HeatWork gjør også alt vi kan for å hindre og spre smitte, samtidig som vi prøver å opprettholder så normal drift som mulig.

Vi følger nasjonale og lokale retningslinjer og tiltak svært nøye!

Vi holder god avtand.
Vi vasker hendene.
Vi har hjemmekontor for de som kan.
Vi har arbeidssoner for de som ikke kan jobbe hjemmefra.

Kjære kunde,

Vi vet dere har mange viktige prosjekter og arbeid gående, og vi skal gjøre vårt for å hjelpe dere.

Vi er tilgjengelig, og opprettholder så normal drift som mulig.
Vi sender varer.

Vi begrenser reise og besøk på fabrikken, og i god dialog med dere kunder.
Vi vil gjerne holde kontakt med dere også via digitale flater, som telefon, mail, teams etc.

Dette for å bidra til at våre ansatte og dere skal være så trygge som mulig i denne tiden.

Kontakt oss så finner vi en løsning:
Mail: post@heatwork.com
Telefon: + 47 76 96 58 90
Eller direkte til din kontakt: https://heatwork.com/kontaktinformasjon/

Ta vare på hverandre.
Varm hilsen fra oss på HeatWork.