Byggvarme i massivtre hus

CliWi sikrer en miljøvennlig byggvarme/tørk i massivtre hus

Beskrivelse: Skole
Byggherre: Peab Bjørn Bygg
Tidsrom: 2019-2021
Areal: 2500 m2

Varmeforbruk:
Beregnet forbruk med kokkoverk: 21 l/t
Faktisk bruk med CliWi byggvarme/tørk:  5 l/t

Besparelser på hele 76% av planlagt metode

CliWi byggvarme/tørk ble tatt i bruk for å gi en miljøvenning oppvarming uten avgasser, lukt eller fukt inn i bygget.  Entreprenøren har oppnådd en reduksjon i forbruk og utslipp med 76%  kontra det som var planlagt ved bruk av tradisjonell oppvarming (kokoverk).

Det ble brukt HW 3600 med 6stk CliWi HB300 for jevn fordeling av varmen i bygget.

Prosjektet omfatter oppføring av en ny skole for 1. til 10. trinn,  der CliWi ble benyttet til oppvarming, og ny flerbrukshall med svømmehall. I tillegg skal Peab rehabilitere eksisterende administrasjons- og skolebygg. Kontrakten omfatter også riving av eksisterende barneskole og idrettshall, samt bygging av nærmiljøanlegg/uteskole og omlegging av vann og avløp.

Peabs erfaringer med massivtre som byggmateriale er gode. Miljøaspektet er selvsagt viktig, men vi liker også godt å benytte godt treverk som hovedmateriale i byggprosjekter. Det handler om å ta vare på våre norske byggetradisjoner.

 

Kilde: https://peab.no/bygg/prosjekter-i-bygg/evenes-skole-og-flerbrukshall-evenes/