Hadde ikke noe valg for å sikre kvalitet i betongherdingen

7000 m³ støp av ekstrem lavkarbonbetong

Miljøleder Nils Ivar Nilsen i Veidekke forteller at de de har flere HeatWorkmaskiner i bruk ved betongarbeidet på Oksenøya-prosjektet og hadde ikke noe annet valg for å sikre herdekvaliteten til betongen…

Veidekke er totalentreprenør ved Oksenøya senter på Fornebu. En innovasjonsarena med smart arealbruk, bruk av innovative energiløsninger og bygningsmaterialer med lavt karbonavtrykk.

Fremtidsrettet prosjekt
Oksenøya Senter er Bærum kommunes første og største prosjektet der unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Prosjektet er unikt i Norge, og kommunens første steg for å skape nullutslippsamfunnet. Prosjektet består av en barnehage for 300 barn, en skole for 1050 elever og et bo/behandlingssenter med 150 sengeplasser.

Totalt byggeareal er på rundt 32 000 m²

Ekstrem lavkarbonbetong
I prosjektet er det sålangt støpt rundt 7000 m³ betong som klarer den strengeste miljøklassen «Lavkarbon ekstrem».
Denne type betong har ett CO2 utslipp som er under halvparten av vanlig betong, og er en viktig del av de høye ambisjonene om bærekraft og miljø for prosjektet.

Miljøleder Nils Ivar Nilsen i Veidekke forteller at de har flere HeatWorkmaskiner i bruk ved betongarbeidet på Oksenøya-prosjektet gjennom vinter perioden.

«Vi hadde ikke noe annet valg for å sikre herdekvaliteten til betongen når det var kaldt. Denne betongen trenger varme for å herde.

HeatWork systemet brukes til å tilføre varme via innstøpte rør i alt av plasstøpt betong, slik som bunnplate, dekke, vegger, knevegger og fundamenter. Metoden har fungert veldig bra, og det er et enkelt og godt system å bruke.

I dag er det 4-5 grader ute, og ca. rundt -1 på natta. Maskinene går fortsatt, og det skal de gjøre til vi har stabile 10 grader utetemperatur»

Lavkarbonbetong defineres som betong der det er gjort tiltak for å begrense klimagassutslippet. Betongen utvikler lite varme i seg selv og krever lengre herdetid.

BREEAM-NOR Outstanding sertifisering
Oksenøya senter beskrives som et innovativt, energivennlig, miljøriktig og klimaklokt prosjekt.

Prosjektet Miljøsertifiseres til BREEAM-NOR klasse Outstanding, som er det høyeste nivået. Prosjektet fikk BREEAM Outstandig sertifikat for designfasen for de 3 byggene i mars 2021 og økte da antall bygg i Norge med denne karakter fra 7 til 10 stk.

Prosjektleder/Forsker Isak S. Langås i Sintef:

«Lavkarbon Ekstrem er den strengeste lavkarbonbetongklassen beskrevet i Norsk Betongforenings publikasjon nr.37. Denne betongen har som tommelfingerregel 1/3 av CO2 utslippet til tilsvarende referansebetong. Hovedandelen av CO2 -utslippet fra en betong er direkte relatert til sementmengden.- En ekstrem lavkarbonbetong har 1/3 av sementmengden til referansbetongen og derfor 1/3 av varmeutviklingen til en referansebetong under herdeforløpet.

Derfor kalles lavkarbonbetongene også for lavvarmebetong.

En lavvarmebetong kommer til sin rett i store massive konstruksjoner, der formålet er å unngå for høy varmeutvikling med de negative konsekvensene det medfører. I normale konstruksjoner i norsk vinterklima er en slik betong derimot svært sårbar for kulde og vind. Gode herdetiltak og ikke minst god kontroll over herdeforløpet er essensielt for å kunne levere tilsiktet kvalitet på det endelige betongproduktet. En ekstrem lavkarbonbetong fryser rett og slett svært lett, da den nesten ikke har varmeutvikling fra den interne hydratasjonsprosessen (herdingen).

Når man først går til det skritt å bruke ekstrem lavkarbonbetong på vinterstid er det av miljøhensyn. Det er da rimelig at man stiller tilsvarende ekstreme krav til valg av herdetiltak. Konstruksjonene er avhengig av god kontroll gjennom hele forløpet, fra forvarming av forskaling til ferdig herdet betong.  CO2 – utslippene fra den tilførte varmen som trengs for å ivareta denne kontrollen bør naturlig nok også være lave – ellers kunne man trolig valgt en betong med høyere intern varmeutvikling.»


Fakta:

    • Byggherre: Bærum kommune
    • Entreprenør: Veidekke
    • Prosjektperiode: 2017 – 2023
    • Areal: 29 250 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 300barnehageplasser, 1050 elever, bo- og behandlingssenter med 316 årsverk og 150 pasienter. Flerbrukshall.
    • Miljøambisjon: Energimerke A (Mørk grønn), Nesten nullenergi, Futurebuilt forbildeprosjekt, BREEAM Outstanding

Kilde:
https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/prosjekter-eiendom/oksenoya-senter/

http://veidekke.no/prosjekter/article34829.ece

Intervju med Nils Ivar Nilsen i Veidekke 26.03.21

Bli oppringt av oss

Ved å trykke “ring meg”, samtykker du til at HeatWork lagrer dine persondata for å kunne kommunisere med deg.
=