Hade inget val för att säkerställa kvaliteten på betongens härdning

7 000 m³ betong med extremt låg kolhalt gjuten

Miljöchef Nils Ivar Nilsen på Veidekke sägeratt de använder sig av flera HeatWork-maskiner i arbetet med betongen på Oksenøya-projektet; de hade inget annat val för att kunna säkerställa härdningens kvalitet …

Veidekke är totalentreprenör för Oksenøya Senter i Fornebu, en innovationsarena med smart utnyttjande av markområdet, där man använder sig av innovativa energilösningar och byggmaterial som ger låga koldioxidavtryck.

Framåtblickande projekt
Oksenøya Senter är Bærum kommuns första och största projekt där ungdomar och äldre lokaliseras tillsammans på ett gemensamt område. Projektet är unikt i Norge och kommunens första steg för att skapa ett utsläppsfritt samhälle. Projektet består av en förskola för 300 barn, en skola för 1 050 elever och ett boende/behandlingshem med 150 sängplatser.

Totalt utgör området som bebyggs av ca 32 000 m²

Extremt koldioxidsnål betong
I projektet har cirka 7 000 m³ betong gjutits som uppfyller kraven för den strängaste miljöklassen ”Koldioxidsnål extrem”.
Denna typ av betong ger lägre koldioxidutsläpp än hälften av motsvarande vanlig betong och utgör därför en viktig del av projektets höga ambitioner för hållbarhet och miljö.

Miljöchef Nils Ivar Nilsen på Veidekke berättar att de under vinterperioden använt sig av flera HeatWork-maskiner i arbetet med betongen på Oksenøya-projektet.

”Vi hade inget annat val för att säkerställa kvaliteten på betongens härdning när det var kallt. Denna betong kräver värme för att härda.

Med HeatWork-systemet tillför man värme via ingjutna rör i all gjuten betong, såsom bottenplatta, däck, väggar, knäväggar och fundament. Metoden har fungerat mycket bra, och det är ett enkelt och bra system att använda.

Idag är det 4–5 grader ute, och runt -1 grad på natten. Maskinerna är fortfarande igång, och de förblir i bruk tills vi har en stabil yttertemperatur på 10 grader.”

Koldioxidsnål betong definieras som betong där man vidtagit åtgärder för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Betongen utvecklar i sig själv lite värme och kräver längre härdningstid.

Certifierat enligt BREEAM-NOR som Outstanding
Oksenøya Senter beskrivs som ett innovativt, energivänligt, miljövänligt och klimatklokt projekt.

Projektet är miljöcertifierat enligt BREEAM-NOR i klassen Outstanding, vilket är den högsta nivån. Projektet fick BREEAM Outstandig-certifikat för designfasen för de 3 byggnaderna under mars 2021 och ökade då antalet byggnader i Norge av detta slag från 7 till 10 st.

Projektledare/forskare Isak S. Langås i Sintef:

”Betongklassen Extrem är den strängaste klassen med avseende på koldioxidhalter som beskrivs i Norges Betongforenings publikation nr 37. Denna betong ger som en tumregel 1/3 av koldioxidutsläppen för motsvarande referensbetong. Huvuddelen av koldioxidutsläppen från betongen är direkt relaterat till mängden cement. En extremt koldioxidsnål betong har 1/3 av cementmängden jämfört med motsvarande referensbetong och ger därför 1/3 av referensbetongens värmeutveckling under härdningsprocessen.

Därför kallas betong med låga koldioxidutsläpp också för lågvärmebetong.

Lågvärmebetong kommer till sin rätt i stora massiva konstruktioner där man vill undvika hög värmeutveckling med de negativa konsekvenser det medför. I normala konstruktioner är dock en sådan betong mycket sårbar för kyla och vind i det norska vinterklimatet. Bra härdningsteknik och inte minst god kontroll över förloppet vid härdningen har avgörande betydelse för att man skall kunna leverera den avsedda kvaliteten på den slutliga produkten. En extremt koldioxidsnål betong fryser helt enkelt mycket lätt, eftersom nästan ingen värme utvecklas under den interna hydreringsprocessen (härdningen).

Att man tar steget att använda extremt koldioxidsnål betong på vintern är främst av miljöskäl. Det är därför rimligt att man ställer liknande extrema krav på valet av härdningsteknik. Konstruktionerna är beroende av god kontroll under hela förloppet, från förvärmning av betongformar till färdighärdad betong.  Koldioxidutsläppen från den tillförda värme som krävs för att upprätthålla denna kontroll bör naturligtvis också vara låga – annars hade man förmodligen valt en betong med högre intern värmeutveckling.”


Fakta:

    • Byggherre: Bærum kommune
    • Entreprenør: Veidekke
    • Prosjektperiode: 2017 – 2023
    • Areal: 29 250 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 300barnehageplasser, 1050 elever, bo- og behandlingssenter med 316 årsverk og 150 pasienter. Flerbrukshall.
    • Miljøambisjon: Energimerke A (Mørk grønn), Nesten nullenergi, Futurebuilt forbildeprosjekt, BREEAM Outstanding

Kilde:
https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/prosjekter-eiendom/oksenoya-senter/

http://veidekke.no/prosjekter/article34829.ece

Intervju med Nils Ivar Nilsen i Veidekke 26.03.21

Fyll i uppgifterna så kontaktar vi dig

När du fyller I godkänner du att HeatWork spara dina uppgifter.
=