Stora fördelar med vintergjutning

 

Stora fördelar med vintergjutning

Vätskeburen värme säkerställer framsteg

BetonmastHæhre Anlegg AS använder HeatWorks vätskeburen teknik för betongarbete i flera av sina projekt – med mycket bra erfarenhet!

Vid 5+ grader finns det regler för härdning i betongarbete. Det är önskvärt, och ett stort fokus i branschen, att det blir större acceptans för att lägga rör i betongen. Detta för att bota på ett mer miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

Med hjälp av vätskeburen härdningsteknik är det möjligt att säkerställa rätt temperatur för betonghärdning vid kallt väder, oavsett utetemperatur.

Helt suverän
Det upplever BetonmastHæhre Anlegg AS, som använder vätskeburen teknologi för att tina snö och is, frostskydd och förvärmning av förskalningar.
– Vi drar stor nytta av att använda tekniken i flera delar av arbetsprocessen, säger operations manager Ørjan Hov. Han talar varmt att metoden fungerar väldigt bra, särskilt uppvärmningen av kontaktytan är helt suverän.

Till exempel är HeatWork-rören gjutna i konstruktion. Rören är anslutna till HeatWork-maskinen, och pumpen på maskinen fyller och expanderar rören med HeatWorks värmeöverföringsvätska (HTF).

Sparar enormt
– Med en liten planering kan du spara mycket, säger operations manager Ørjan Hov, som använder tekniken på flera av sina projekt. Det är också ett faktum att du sparar mycket dieselbränsle. Jämfört med ett visst område, använder du 20 L diesel med HeatWork mot 200 L med traditionell kocoverk. Det är 90% besparing.
Det är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom utsläppen minskas motsvarande. Dessutom säkerställer du rätt kvalitet och framsteg i projektet.

BetonmastHæhre Anlegg AS använder också härdningstekniken för förvärmning av portaltunneln samt frostskydd av färsk betong. Värmen sker med CliWi luftvärmare och gjutrör i fundamentet. Vätsketemperaturen från maskinen är justerbar, så du kan lägga till kontrollerad temperatur direkt på betongen.


Stora fördelar med vintergjutning HW Concrete Systems

PERT rör (PolyEthylene Raised Temperature) rör som kan gjutas in i betongkonstruktioner.
När PERT-rör ansluts till en HeatWork-maskin, kan du ställa in önskad temperatur på den cirkulerande vätskan.
Systemets termostat säkerställer en optimal och jämn härdningstemperatur i betongkonstruktionen, och håller ner bränslekostnaderna till ett minimum.
Möjligheten att få värme in i en betongkonstruktion innbär att du kan garantera kvalitet och hålla tidsplanen vid gjutning av betong på vintern.

Betongarbete året runt med HeatWorks Concrete Systems


PROJEKT: E6 Helgeland norr, Korgen – Bolna

BetonmastHæhre Anlegg AS
Byggande av totalt 61,9 km av nya E6 i Helgeland på sträckan Korgen-Bolna.

Totalt kommer 12 broar att byggas på E6 och 10 kulvertar/vägtunnlar. Norr om Mo i Rana, en 620 meter lång tunnel med tillhörande portaler och tekniska byggnader kommer att byggas.
Kilde: BetongmastHæhre

Stora fördelar med vintergjutning – för mer information kontakta


SVERIGE
Jesper Ekstrand
tlf 070-314 9888
jesper@heatwork.com

Försäljningschef
Tommy Larsen
tlf +47 909 25 048
tommy@heatwork.com