HeatWork til Antarktis

Norsk Polarinstitutt_web

Fra venstre: Jon Hugo Strømseng, Einar Johansen, Harvey Goodwin, Tommy Larsen og Svein Henriksen.

HeatWork As og Norsk Polarinstitutt har inngått avtale om levering av containerutgave HW FrostHeater 3600, samt endel ekstrautstyr som vifter og isolasjonsmatter.

Maskinen ble overlevert tirsdag 21. oktober i Tromsø.

Maskinen skal operere ved Troll forskningsstasjon, som ligger på fast grunn i en fjellside. Her består bakken av frosne morener. Norsk Polarinstitutt vil nå ha mulighet for tining før legging av kabler og rør i bakken, samt tine frem rørgater og kabelgater for vedlikeholdsarbeid og varme opp det 80 kvm store ankomstteltet ved flyplassen.

For Narvik og Nord-Norge er dette spennende, og det viser at lokale selskaper kan bidra til utvikling på flere felt, sier daglig leder i HeatWork, Reidar Schille. – Vi satser også stort på FoU og utvikler stadig nye produkter. HeatWork tilbys løsninger som er helt i toppen hva angår miljøvennlige løsninger for de bruksområder maskinene våre operer i. Væskebåren varme er den meste miljøeffektive måten å overføre varme på, sier Schille.

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. De er kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis. Instituttet er et direktorat under Klima-og miljødepartementet.

Heatwork AS har utviklet og er eneprodusent i Europa av sitt varme/tine- konsept. Selskapets har sterk fokus på nærhet til kunde, service og kvalitet. Maskinene som er produsert etter europeisk standard og normer, er mobile kraftverk spesialdesignet for mange bruksområder; teletining, herding betong, frostsikring, oppvarming av bygg, varmt vann til bl.a. fjernvarmeanlegg, m.m.

 

Presseomtale:

http://www.fremover.no/N__skal_de_varme_opp_Antarktis-5-17-1661.html

http://www.bygg.no/article/1217339

http://www.npolar.no/no/om-oss/formidling/norsk-polarinstitutt-i-media.html

http://www.nord24.no/N__skal_de_varme_opp_Antarktis-5-32-7423.html