HeatWork till Antarktis

Norska Polarinstitutet_web

Från vänster: Jon Hugo Strømseng, Einar Johansen, Harvey Goodwin, Tommy Larsen och Svein Henriksen.

HeatWork och Norska Polarinstitutet har tecknat avtal om en containermodell av HW FrostHeater 3600

samt varierande extrautrustning såsom fläktar och isoleringsmattor. Maskinen levererades tisdagen den 21 oktober i Tromsö.

Maskinen ska arbeta på forskningsstation Troll som är inbyggd i ett berg. Här består marken av frusen morän. Norska Polarinstitutet har nu möjlighet att tina upp marken före kabel- och rörläggning, samt tina upp rörgravar och kabeldiken för underhållsarbete och uppvärmning av det 80 kvadratmeter stora välkomsttältet vid flygplatsen.

För Narvik och Nordnorge är detta spännande, och visar att lokala företag kan bidra till utveckling inom rad olika områden, säger HeatWorks VD Reidar Schille. ”Vi satsar också mycket på FoU och utvecklar ständigt nya produkter”. HeatWork tillhandahåller miljövänliga lösningar i världsklass när det gäller användningsområden som våra maskiner arbetar i. Vätskeburen värme är det miljöeffektivaste sättet att överföra värme, säger Schille.

Norska Polarinstitutet är Norges centrala institut för vetenskaplig forskning, miljöövervakning och kartläggning av Arktis och Antarktis. De är ansvariga för kunskap och rådgivning till de norska myndigheterna i polarområdena, och är förvaltningsmyndighet för all norsk verksamhet i Antarktis. Institutet är ett direktorat under Ministeriet för klimat och miljö.

HeatWork AS har utvecklat sitt koncept för uppvärmning/upptining, och är det enda företag i Europa som tillverkar sina egna system. Företaget fokuserar starkt på service, kvalitet och nära kommunikation med kunderna. Maskinerna som tillverkas enligt europeiska standarder och normer är mobila kraftpaket som är speciellt konstruerade för en mängd olika användningsområden: upptining av mark, härdning av betong, frostskydd, uppvärmning av byggnader, tillhandahållning av varmvatten till fjärrvärmesystem, och mycket mer.