Visinor er igang med støping av mastefundamenter

Visinor Rehab holder oppdraget gående under tøffe forhold med minusgrader både over og under bakkenivå.

Gevinsten er økt sesong, mindre permitteringer og økt effektivitet!

Betongrosjekter vi hjelper deg med å løse uansett temperatur er:

• Gulv-/fundamentstøp
• Rehabilitering av f.eks kai/bro o.l.
• Forvarming/tining av grunn
• Tining av tele og snø
• Oppvarming av fjell før gysing
• Rett temperatur for herding
• m.m

Ring oss på telefon 76 96 58 90 for nærmere informasjon om prosjektet

 

Kan være millioner å spare på vinterbygging

LES mer betongarbeid