Concrete Rehabilitation Rehab AS har börjat gjuta fundament för master

Concrete Systems

Även i svåra förhållanden, med minusgrader både över och under jord, håller entreprenören projektet igång. Vinsten är förlängd säsong, mindre frånvaro och ökad effektivitet!

Betongprojekt som vi hjälper dig lösa oberoende av temperatur är:

• Gjutning av grund och fundament
• Upprustning av, exempelvis, bryggor eller broar
• Förvärmning eller upptining av jord
• Upptining av snö eller tjäle
• Uppvärmning av stenblock för murbruk
• Korrekt temperatur för härdning
• och mer

För mer information om projektet, kontakta oss på telefonnummer +47 76 96 58 90.

Läs mer