Kan være millioner å spare på vinterbygging

 

Dette er et utdrag fra artikkelen.
Les hele artikkelen fra Forskningsrådet HER

Kan være millioner å spare på vinterbygging

Statnett Nord bruker 10 millioner kroner i året på å rehabilitere betongfundamenter i Nord-Norge. Ny forskning kan bidra til å redusere vedlikeholds- og utbyggingskostnader.

Vinterstøping kan føre til at byggesesongen øker med to til tre måneder, og det kan bidra til reduserte utbyggingskostnader siden byggetiden reduseres. I tillegg håper vi å begrense rehabiliteringsbudsjettet, sier Bergit Svenning, driftsgruppeleder i Statnett Nord SF i artikkelen til Forskningsrådet.

Statnett planlegger å investere 50 til 70 milliarder kroner de kommende 10 årene.
– Det er derfor viktig med forskning som sikrer fornuftig bruk av fellesskapets midler, sier Svenning.
Samarbeidet med Norut Narvik og de resultatene ColdTech kommer med i sin rapport helt avgjørende ikke bare for linjeutbyggingen Ofoten-Hammerfest, men for alle de utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter vi vet vi skal gjennomføre i årene som kommer.

Sikre betongfundamenter av høy kvalitet vinterstid
Forskningen utføres av ColdTech, og skal bidra med ny kunnskap om betongstøping og herding i lave temperaturer. Dette for å sikre at Statnett støper betongfundamenter av høy kvalitet vinterstid.

Første året uten permitteringer for Visninor
Entreprenørfirmaet Visinor fra Narvik er allerede i gang med støping av fundamenter for Statnett Nord. I fjor vinter var det første gang bedriften unngikk permitteringer på grunn av kulde. Det gjør Terje Feragen, daglig leder i Visinor Rehab AS veldig fornøyd med løsningen fra HeatWork.

Prosjektet trygger arbeidsplasser og tilført kompetanse som blir værende i landsdelen
Prosjektet har vært veldig spennende. Forskerne har hentet inn ny kunnskap, HeatWork har fått bekreftet at maskinvaren vår fungerer, Visinor kjører helårsdrift uten permitteringer og Statnett Nord får bygd ut om vinteren, sier Reidar J. Schille, daglig leder i Narvik-bedriften HeatWork.