Miljoner att spara på byggarbeten vintertid

Ett utdrag ur artikeln.

Läs hela artikeln från Norges Forskningsråd HÄR

Miljoner att spara på byggarbeten vintertid

Statnett Nord spenderar 10 miljoner norska kronor per år på att reparera betongfundament i Nordnorge. Ny forskning kan bidra till att minska både underhålls- och utvecklingskostnader.

Gjutning på vintern kan förlänga byggsäsongen med två till tre månader och bidra till minskade utvecklingskostnader, eftersom byggtiden kortas. ”Dessutom hoppas vi kunna begränsa reparationsbudgeten”, säger Bergit Svenning, ledande inom affärsgruppen Statnett Nord SF, i artikeln från Norges Forskningsråd.

Statnett planerar att investera 50 till 70 miljarder norska kronor under det kommande decenniet.

”Därför är det viktigt att ha forskning som säkerställer rimlig användning av kommunala medel”, säger Svenning.

Samarbetet med Norut Narvik och de resultat som rapporterats av COLDTECH är helt avgörande, inte bara för avancerat utvecklingsarbete mellan Ofoten-Hammerfest, utan för alla utvecklings- och reparationsprojekt som vi vet att vi kommer att utföra under de kommande åren.

Säkra, högkvalitativa betongfundament på vintern

Forskningen görs av COLDTECH för att bidra med ny kunskap om betonggjutning och härdning vid låga temperaturer. Detta för att säkerställa att Statnett gjuter högkvalitativa betongfundament under vintern.

Detta är året utan permitteringar för Visinor

Byggföretaget Visinor från Narvik arbetar redan med gjutning av grunder för Statnett Nord. Den gångna vintern var första gången som bolaget slapp permitteringar på grund av kyla. Detta gör Terje Feragen, VD för Visinor Rehab AS, mycket nöjd med HeatWorks lösning.

Projektet säkerställer jobb och ser till att kompetensen stannar i regionen

Projektet har varit mycket spännande. ”Forskarna har tillfört ny kunskap, HeatWork har säkerställt att vår maskin fungerar, Visinor arbetar året runt utan permitteringar och Statnett Nord kan även bygga under vintern”, säger Reidar J. Schille, VD för Narviksföretaget HeatWork.