Større fokus på miljø på byggeplassen

Miljøvennlig varmeløsning til alle byggeprosjekt, store eller små!

Det innføres stadig strengere krav på byggeplasser og væskebåren varme gir store miljøfordeler.
Hos HeatWork får du samme utstyr til en mengde oppgaver gjennom hele den fossilfrie og utslippsfrie byggeprosessen!

Mobilt varmeverk

100°C VÆSKEBÅREN VARME
• Selvgående og mobil
• 94% virkningsgrad
• Autostart
• Lav vekt
• Strømforsyning
• Lavt energiforbruk

Teletiner

FROSTHEATER
• Tining av grunn
• Tining av kabelgrøfter
• Tining før steinlegging
• VA-arbeid

Vintermatter

FROSTSIKRING, ISOLERING
• 3 eller 7-lags utførelse
• Ekstrem slitestyrke
• Trekker ikke vann
• Kan brukes gjentatte ganger

Byggvarme/Tørk/Klima

CLIWI – LUFT OG VARME
• Høy effekt – lav vekt
• Lavt lydnivå
• Ideel for luftbehandling
• Ingen avgasser, gift, lukt eller fukt – eller brannfare

Betongarbeid

CONCRETE SYSTEMS
• Kontrollert og effektiv herding av betong
• Sikrer kvalitet
• Temperaturkontroll

Varmt vann

CLIWI 100 kW
• Midlertidig drift av vannbåren gulvvarme for uttørking av betong før legging av gulv
• Midlertidig drift av vannbåren gulvvarme som byggoppvarming
• Midlertidig drift av sentralvarmeanlegg

Vi har utstyret, dine dyktige fagfolk gjør jobben!

Hva er dine behov, ta kontakt så gir vi deg veiledning


Selger Midt-Norge
Ronny Bjerkan
tlf 932 17 434
ronny@heatwork.com

Selger Sør-Norge
Torstein Bergli
tlf 482 80 958
torstein@heatwork.com