Større fokus på miljø på byggeplassen

Miljøvennlig varmeløsning til alle byggeprosjekt, store eller små!

Det innføres stadig strengere krav på byggeplasser og væskebåren varme gir store miljøfordeler.

Mobilt varmekraftverk

100°C VÆSKEBÅREN VARME
• Selvgående og mobil
• 94% virkningsgrad
• Autostart
• Lav vekt
• Strømforsyning
• Lavt forbruk

CliWi

BYGGVARME/TØRKING
• Ren luft og sikkert inneklima
• Brenner ikke helseskadelig støv/partikler
• Ingen avgasser, gift, lukt eller fukt
• Modulbasert

Vintermatter

FROSTSIKRING, ISOLERING
• 3 eller 7-lags utførelse
• Ekstrem slitestyrke
• Trekker ikke vann
• Kan brukes gjentatte ganger

Betongarbeid

CONCRETE SYSTEMS
• Kontrollert og effektiv herding av betong
• Sikrer kvalitet
• Temperaturkontroll

Varmt vann

CLIWI 100 kW
• Midlertidig drift av vannbåren gulvvarme for uttørking av betong før legging av gulv
• Midlertidig drift av vannbåren gulvvarme som byggoppvarming
• Midlertidig drift av sentralvarmeanlegg
• Varmt forbruksvann
• Beredskap

Fordelingssentral

HDM 4
• Kan koble til flere uavhengige gulvvarmesløyfer
• Kan koble til flere CliWi sett

Vi har utstyret, dine dyktige fagfolk gjør jobben!

Hva er dine behov, ta kontakt så gir vi deg veiledning


Salgsleder/Midt- og Sør-Norge
Tommy Larsen
tlf 909 25 048
tommy@heatwork.com

Nord-Norge
Rolf-Eirik Ivarsson
tlf 911 02 251
rolf-eirik@heatwork.com

Sør-Norge
Torstein Bergli
tlf 482 80 958
torstein@heatwork.com