Samma utrustning under hela processen

Samma utrustning för många uppgifter genom hela fossilfri och utsläppsfri byggprocessen

Strängare krav ställs på byggarbetsplatser och vätskebåren värme ger betydande miljöfördelar.
Hos HeatWork får du samma utrustning för många uppgifter genom hela det fossila och utsläppsfria byggprocessen!

Mobil värmekraftverk

100°C VÄTSKEBUREN VÄRME
• Självgående och mobil
• 94% verkningsgrad
• Autostart
• Låg vikt
• Strömförsörjning
• Låg energiförbrukning

Tjältinare

FROSTHEATER
• Upptining grunn
• Upptining kabeldiken
• Tina innan du lägger sten
• Vatten- och avloppsanläggningar

Vintermattor

FROSTSKYDD, ISOLERING
• 3-skikts och 7-skikts version
• Extrem slitstyrka
• Suger inte åt sig vatten
• Kan återanvändas upprepade gånger

Byggvärme/Tork/Klimat

CliWi – LUFT OCH VÄRME
• Hög effekt – låg vikt
• Låg ljudnivå
• Perfekt för luftbehandling
• Ingen avgasser, gift, lukt eller fukt – eller brandfara

Betongarbeten

CONCRETE SYSTEMS
• Kontrollerat och effektivt härdning av betong
• Säkrar kvalitet
• Temperaturkontroll

Varmt vatten

CLIWI 100 kW VÄRMEVÄXLARE
• Tillfällig användning av vattenburen golvvärme
• Tillfällig användning av centralvärme
• Varmt vatten
• Beredskap

Vi har utrustningen, dina yrkesmän gör jobbet!

Samma utrustning under hela processen
Vilka är dina behov, kontakta oss så ger vi dig vägledning!


SVERIGE
Jesper Ekstrand
tlf 070-314 9888
jesper@heatwork.com

Försäljningschef
Tommy Larsen
tlf +47 909 25 048
tommy@heatwork.com