Siloer med korn- og kraftfôr varmebehandles

Siloer med korn- og kraftfôr varmebehandles med HeatWork

HeatWorks gjennombrudd og suksess innen skadedyrbekjempelse åpner stadig nye muligheter og ekstrem bruk av væskebåren varmeløsning. Den innovative og miljøvennlige teknologien HeatWork har utviklet, er allerede i bruk hos store europeiske aktører.

Sist ute er Rentokils varmebehandling av Felleskjøpets korn- og kraftfôr siloer.
Rentokil, som utfører jobben, påpeker at dette er en innovativ og veldig positiv løsning for skadedyrbransjen.

Rentokil beskriver HeatWorks varmeløsning som en fremtidsrettet varmemetode, ved bruk av væskebåren teknologi og uten bruk av kjemikalier. Noe både Rentokil, som profesjonell skadedyrselskap, og Felleskjøpet har sterkt fokus på.

HeatWorks nyskapende produktserie CliWi løfter temperaturer på en rask og miljøvennlig måte, som muliggjør en effektiv og HMS-vennlig behandling.