Minskade driftskostnader och optimal värme i byggnaden

Minskade driftskostnader och optimal värme i byggnaden

Som de flesta entreprenörer och byggbranschen som helhet har Harstadbygg Entreprenör AS använt traditionella metoder för att värma byggnader.

I linje med deras mål och ambitioner om att ha så liten inverkan på miljön och klimatet som möjligt, arbetar de aktivt genom kompetens, samarbete och innovation för att tillhandahålla goda och hållbara byggnader. På sina projekt i både Harstad och Evenes har de framåtblickande företaget därför använt HeatWork och CliWi för miljövänlig uppvärmning och torkning.

Anledningen till att välja CliWi byggnadsuppvärmning är främst fokus på miljön och möjligheten att kombinera detta med minskade driftskostnader. Andra viktiga fördelar är tillförlitlighet och inte minst inomhusklimatet för dem som arbetar med projekten. Anställda får ett kraftigt uppsving genom enhetlig värmefördelning och dammfria byggnader.

«En ren och bra värme utan damm är optimal att arbeta i, och vi sparar mycket på driftskostnader» säger förmanen Daniel Jensen

HeatWork är inte nytt för Harstadbygg Entreprenør, de har använt systemet för tjältining och frostsänkning i många år – nu utökar de användningen med komplett ny utrustning, som kommer att användas till byggvärme/tork och härdning av betong.

Projekt Kvæfjord hälsohus värmer upp ca. 2500 kvadrat.

Projekt för försvarsbyggnad på Evenes, ca. 6500 kvadrat.