Nytt grönt sjukhus

Ett nytt grönt sjukhus byggs

Veidekke bygger ett nytt sjukhus i Haugesund.

Byggherre: Helse Fonna HF
Period: September 2018-juli 2021

Bruttoareal för nya byggnader, inklusive tekniskt, uppskattas till 20 451 m2.

Arbetet inkluderar byggande av rå byggnader, anslutning till befintliga byggnader, byggande av en separat teknisk byggnad, alla tekniska installationer och inredning i nya byggnader, testning etc.

Det nya sydvästra kvarteret byggs som ett passivhus och kommer att uppfylla kraven i ”Grönt sjukhus”. En central del av detta är byggnadens fasader. Fasaderna är utformade med målet att uppfylla energibehov, skapa bra och ljusa rum och en hög grad av generalitet och flexibilitet.

Kilde: http://veidekke.no/prosjekter/article31381.ece

Ramudden Norge AS:

På Haugesund sjukhus har vi levererat grön byggvärme, vilket är en del av vår investering i grönare byggområden.

Inomhusklimat, miljö och arbetsmiljö är viktigast för vår kund och vi har levererat Heatwork med Cliwi vätskeburen värme. Här bidrar du till jämn temperatur och värmefördelning, samtidigt som luften cirkulerar genom värmeväxlaren tas damm och partiklar upp av ett filter. Systemet körs på biodiesel.