Full fart rätt in i betongbranchen

Consto Eide AS hittade en säker och oerhört tidsbesparande lösning med HeatWork

Consto Eide AS bygger ett nytt sjukhus i Lovisenberg i Oslo. Detta innebär bland annat strukturspacklade golv på våningsplanen.
För att säkra härdningsprocessen, anslöts HeatWork PERT-rör till armeringarna och fylldes med HeatWork HTF-vätska. Efter detta värmdes armeringar och befintliga betonghåldäck. Efter cirka ett dygn göt man och med hjälp av HeatWorkmaskinen cirkulerades 30-gradig vätska i betongen.

Trots minusgrader säkerställdes härdningsprocessen direkt.
”Detta var ett nödvändigt steg för att driva projektet framåt”, säger nöjda projektledaren Lisa Granli från Consto Eide AS.” Att gjuta betong utomhus under vintern är med denna metod inte längre en riskfylld verksamhet, och vi är säkra på att vi genom kontrollerad gjutning kan leverera högsta kvalitet”, tillägger hon.

Nordby Maskin AS tillhandahöll sin HeatWork HW 3600 för jobbet.
”Detta ger oss stora möjligheter att använda vårt nyinköpta mobila värmesystem”, säger byggarbetsledare Per Egil Nystuen från Nordby Maskin AS. Riggansvarige Simen Svevnerud tar också upp det faktum att hela systemet var redo att användas direkt. Rören fylldes lätt med hjälp av HeatWork-maskinens inbyggda system.

”Consto Eide AS är en professionell, kvalitetsmedveten och viktig aktör i branschen, och vi är stolta över att kunna leverera våra lösningar till detta projekt”, säger Rolf-Eirik Ivarsson, försäljare på HeatWork.

Goda referenser
HeatWork har med tiden samlat många referenser från betongrelaterad industri, inklusive Statnett, Visinor och SI Construction. ”Betonghållfastheten är lika viktig överallt, från minsta utfackningsvägg till socklar, broar, monstermaster och fundament – och betongarbeten i minusgrader är inte längre samma utmaning”, säger HeatWorks VD Reidar Schille.

För mer information gällande projektet, kontakta:

Tommy Larsen
Telefon: +47 909 25 048
tommy@heatwork.com

Rolf-Eirik Ivarsson
Telefon: +47 911 02 251
rolf-eirik@heatwork.com

Reidar J. Schille
Telefon: +47 901 45 039
reidar@heatwork.com