Bilder

HW 3600


HW 1800


HW MY35


FrostHeater i bruk

Tining av beleggningsstein


Tining av tele før steinlegging


Telefrie sandmasser


Tilførsel av varme ved herding av betong


Tining av snø og is på hulldekke


Grøft i morenmasse


Tining før reperasjon av kum


Tining før avretting og støping


Container

Løfting med Hjullaster


Løfting med kran


Tining