Bilder

HW 3600


HW 1800


HW MY35


FrostHeater under användning

Upptining av gatstenar


Upptining av frusen mark före beläggning


Befria sandhögar från frost


Tillhandahålla värme för att härda betong


Upptining av snö och is på hålbjälklag


Dikesgrävning i moränliknande material


Upptining före reparation av manhål


Upptinging före utjämning och gjutning


Container

Lyft med hjullastare


Lyft med kran


Upptining