Bilder

Konsekvenser

Konsekvenserna av frusna kulvertar

Tina upp kulvertar

Upptining av kulvertar för Narviks kommun

Upptining av kulvertar för Norges Vegvesen

Upptining av kulvertar för norska Jernbaneverket

Förankring

Plaströr

Betongrör